Vilkogas

€1.50

Dz.

€1.50

Gribu ēst

€1.50

Korāns

€20.00

Sakvojāžs

€2.00

Ārtelpas skulptūras semiotika, ekonomika un politika

€9.00

Healja

€1.50

Rīgas tēlnieks Augusts Folcs

€12.00

Atmiņu grāmata

€9.00

Tumšā stundā

€1.50

Tu, lielā vakara saule!

€5.00

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Preiļu rajonā

€7.00

Nāka

€2.00

Jūlijs Feders

€18.00

Supergrafiķi

€2.00

Šamaņu pusē

€18.00

Uga Skulme

€18.00

Papjēmašē

€1.50

Mariagrammas

€3.00

Latviešu/Krievu dzeja

€5.00

Betona svētnīcas

€1.50

Alnis Stakle

€2.00

Bērnība

€3.00

Maskačkas Stāsts

€9.00

Ģederts Eliass

€25.00