Sākums
Pēteris Bankovskis "Ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā. Palimpsests"

Pēteris Bankovskis "Ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā. Palimpsests"

"Rakstīt par kolekcionārismu nozīmē darināt palimpsestu. Kolekcijas, ja vien tās nenonāk muzejos (un pat tad), izzūd vai saplūst ar citiem krājumiem, iespaidi, ko laikabiedri guvuši no konkrēta priekšmetu kopuma konkrētā vidē, pagaist nebūtībā vai kā fosilijas kaut ko aptuvenu pauž avīžziņās, memuāros un citā literatūrā. Par kolekcionāru personībām kā senāk, tā tagad visbiežāk varam izteikt tikai minējumus, kaut gan tieši kolekcionārs ir galvenais, kolekcija ir tikai atvasinājums. Arhīvos saglabātie dokumenti ir tikai dokumenti, un starp dokumentiem un laikabiedru iespaidiem nereti plešas nesaprašanās, pārpratumu un nejaušību bezdibenis. Un starp šo bezdibeni un tagadnes interesenta centieniem vēl rosās šaubas. Šaubas par tiesībām jelko interpretēt no šolaiku skatpunkta."