Sākums

Santa Hirša "Andris Breže. Gaismas konstruktors"

"Ja Andra Brežes darbiem vajadzētu piemeklēt analogu skaņu pasaulē, to intonāciju varētu salīdzināt ar monotonu robota balstiņu, kura lietišķi instruē, komentē, stāsta par apkārtesošo, redzamo, bet ne vienmēr ieraudzīto. Visbiežāk tie ir gaužām ikdienišķi, taču vienlaikus neparasti paradoksi, kas vizuālo simbolu jēgu apvērš absurda virzienā. Brežes rokraksts vairāk nekā 40 gadu garumā ar lielāku un mazāku joku un asprātību palīdzību dekonstruējis apkārtesošo komunikācijas sistēmu un zīmes, ko ietver valoda, priekšmeti, dabas formas un pati vizuālā māksla  kā cilvēku radīts fenomens. Visbiežāk šī dekonstrukcijas valoda ir bijusi izteikti konstruktīva un funkcionāla, amatnieciski aizrautīga. Tā saliek un sakārto veseluma elementus jaunās kombinācijās, nevis izjauc un pamet." (Santa Hirša)