Sākums

Valters Benjamins "Vardarbība un melanholija"

Eseju sērija

Igora Šuvajeva sastādīta un tulkota Valtera Benjamina eseju izlase ar Viļņa Zābera zīmējumiem.

"Valtera Benjamina aktualitāte ir nepārprotama, jo viņš ir Rīgā — gan savulaik, gan arī patlaban ar šo grāmatu. Var pat teikt, ka viņš ietīstījies Latvijas nereflektētajā vēsturē. Jau 1928. gadā Rīgā tiek publicēts viņa darbs "Ceļš uz panākumiem trīspadsmit tēzēs”. Benjamins raksta: "Nav liela panākuma, kam neatbilstu īsti veikumi. Taču tāpēc pieņemt, ka šie veikumi ir tā pamats, būtu malds.""