Home

Please, read about the changes in operations of the online store in news section

Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas meistardarbnīca: 1924–1944

Katalogs izdots, atzīmējot Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedras 80. gadskārtu. Tajā iekļauts dekoratīvi lietišķās mākslas raksturojums 20. gs. 20.–30. gados Latvijā un pasaulē, darbnīcas ilggadējā vadītāja Rūdolfa Pelšes personības un daiļrades apraksts, kā arī plašākam interesentu lokam neapzināts un neizvērtēts materiāls par atsevišķu keramiķu radošo mantojumu.