Home

Critical Writings of Uga Skulme. 1921–1940

Regular price € 24.00

Gleznotāja, kritiķa, mākslas vēsturnieka un pedagoga Ugas Skulmes (1895–1963) kritiskie raksti izdoti 14 burtnīcās, tie sakārtoti hronoloģiskā secībā, sākot ar 1921. un noslēdzot ar 1940. gadu. 

Lasīt par mākslu bez jebkāda vizuālā tēla būtu vismaz apgrūtinoši, tādēļ rakstus papildina ilustratīvā burtnīca ar attēliem no izdevumiem, kuros Skulme publicējās, un mākslas darbiem, par kuriem rakstīja.

Uga Skulme bija, iespējams, ražīgākais mākslas darbu kritiķis neskaitāmos starpkaru perioda izdevumos. Astrīde Skulme šim izdevumam atlasījusi vairāk nekā 300 publikācijas – izstāžu un grāmatu recenzijas, teorētiskas apceres, ārzemju ceļojumu apskatus, etnogrāfisko priekšmetu aprakstus un izvērstus “viena mākslas darba stāstus”, kur konkrēta darba formas aplūkojums savijas ar mākslinieka radošās biogrāfijas aprisēm, atkāpēm mākslas vēsturē un teorijā, kā arī ieskicētām tuvākām un tālākām analoģijām. Rakstot par saviem laikabiedriem, Skulme iepina recenzijās personīgas atmiņas, gan apvienoja darbu analīzi ar plašākiem izglītojošiem, reizēm arī anekdotiski atraktīviem ekskursiem Eiropas mākslas vēsturē.

Ugas Skulmes rakstība stils ir asprātīgs, daudzkrāsains un intelektuāli piesātināts

Šī grāmata lasītājiem sniegs spilgtus, pat pārsteidzošus iespaidus un iepriecinājumus uzreiz divās atšķirīgās jomās: līdztekus analītiskām apcerēm par dažādu latviešu mākslas nozaru un skolu attīstību pagājušā gadsimta divdesmitajos – trīsdesmitajos gados Ugas Skulmes rakstība atklāj būtiskas un interesantas konkrētā laikposma iezīmes arī latviešu rakstu valodas vēsturē.

Cilda Redliha, literārā redaktore

Izdevumā iekļauts literārās redaktores komentārs, zinātniskās redaktores Stellas Pelšes priekšvārds, kā arī sniegti īsi grāmatas sastādītājas Astrīdes Skulmes un Stellas Pelšes skaidrojumi saistībā ar izdevumā biežāk minētiem terminiem, nosaukumiem, notikumiem, kā arī personu rādītāju.

Regular price € 24.00