Kubisms Latvijas mākslā

Izpārdots

Vienotā krājumā pirmo reizi apkopoti raksti un attēli par kubismu Latvijas mākslā, kas ir tās nozīmīgākā parādība novitāšu meklējumos 20. gs. pirmajā trešdaļā. Katalogs īpaši vērtīgs ar to, ka sniedz visu ar šo virzienu saistīto mākslinieku biogrāfijas un visu zināmo tajā ieskaitāmo darbu reprodukcijas

Izpārdots