Padomjzemes mitoloģija

Izpārdots

„Padomjzemes mitoloģija” turpina „Neputna” aizsākto mazformāta grāmatu sēriju „Studijas bibliotēka”, kuras mērķis ir sniegt maksimāli plašu ieskatu Latvijas mākslas ainā 20. gs. nogalē un 21. gs. sākumā.

Grāmatā aplūkots 20. gs 40.–60. gados Padomju Latvijā vadošais mākslas stils — sociālistiskais reālisms. Elitas Ansones tekstu papildina plašs reprodukciju klāsts un tulkojums angļu valodā.

Izpārdots